UNICO – zaufanie tworzone ze smakiem!

Jesteśmy firmą rodzinną, ulokowaną w regionie Zielonych Płuc Polski. Od 1995 roku nasze smaki, rozwiązania funkcjonalne i technologiczne wykorzystywane są przez liderów branży spożywczej.

Jako wyspecjalizowane przedsiębiorstwo produkcyjno-handlowe posiadamy nowoczesne zaplecze technologiczne, laboratoryjne oraz logistyczne.


Dzięki zachowaniu najwyższych standardów bezpieczeństwa i jakości realizujemy projekty dla najbardziej wymagających klientów B2B. Wierzymy w sukces naszych partnerów biznesowych, dlatego w sposób innowacyjny odpowiadamy na bieżące potrzeby, dynamicznie reagujemy na zmiany zachowując przy tym najwyższe standardy działań.

Wizja biznesu

Stworzenie nowoczesnego przedsiębiorstwa opartego na rozwoju i wartościach etycznych to główny cel, jaki przyświecał Właścicielom od początku istnienia działalności.
Prowadzenie odpowiedzialnej firmy rodzinnej, wytworzyło unikalne otoczenie biznesowe. Miało to wpływ na całą strukturę organizacji i tworzenie trwałych relacji z kontrahentami z Polski i ze świata.

Dzięki tym staraniom staliśmy się innowatorem i liczącą się na rynku spożywczym firmą produkcyjno-handlową.


Przez działalność na rzecz Fundacji Firmy Rodzinne UNICO dzieli się wyznawanymi wartościami z innymi organizacjami w Polsce. Opierając się o zasadę win-win uczy się, ale również inspiruje - kładąc nacisk na to, że liczą się ludzie, miejsce działalności i wysoka kultura organizacyjna.

Gwarantem zaufania, ciągłości rozwoju i społecznej odpowiedzialności biznesu jest konstruktywny dialog, praca zespołowa i odpowiedzialność pokoleniowa.

Gwarantujemy Unikalność

Potrzeby naszych klientów z uwagi na zmieniające się preferencje konsumentów ciągle ewoluują. To siła napędowa wyzwalająca w nas coraz większe pokłady kreatywności i twórczego myślenia. Efekt stanowi zadowolenie naszych partnerów biznesowych, a co za tym idzie sukces firmy. Profesjonalny, silny zespół, dzięki skutecznej komunikacji nie boi się przeciwności, a traktuje je wręcz jako katalizator dalszego rozwoju i doskonalenia.

Nasze długotrwałe relacje z partnerami biznesowymi oparte są na elastycznym podejściu do ich potrzeb. Zrozumienie filozofii działania, dyspozycyjność i terminowość to podstawy współpracy opartej na wzajemnym szacunku i zaufaniu. Dzięki temu jesteśmy w stanie odpowiedzieć na potrzeby rynku, a często wręcz wyprzedzać jego oczekiwania.

Misja i wartości

Naszej działalności towarzyszy misja, którą realizujemy z poczuciem dobrze wykonywanego zadania.
Dokładamy wszelkich starań, aby nasze produkty polepszały jakość żywności i w wymierny sposób wpływały na zdrowie konsumentów. Wspieramy i inspirujemy tymi działaniami producentów żywności.

Odpowiedni dobór technologii, wiedza oraz umiejętności pozwalają osiągać nam ten cel zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa żywnościowego.

  Naszą misję wspiera wyznawany przez firmę system wartości, który obliguje nas do bezkompromisowego:

 •   przestrzegania przepisów prawa, etyki biznesowej oraz regulacji wewnętrznych,
 •   dotrzymywania zobowiązań i brania odpowiedzialności za decyzje i działania,
 •   respektowania dialogu w każdej przestrzeni współpracy,
 •   poszanowania ochrony informacji.

Organizacja ucząca się

Nasza firma buduje swoją przyszłość tak, aby wszyscy pracownicy pragnęli nowych wyzwań i odnajdywali możliwość rozwoju w zmianach. Doskonalenie oraz równanie się do najlepszych zmienia UNICO Polska w organizację jutra, która przemyślanie osiąga założone cele.

Uznaliśmy, że najbardziej optymalną drogą będzie dzielenie się wiedzą i pełne wykorzystywanie potencjału obecnych i nowych pracowników.

Nasz wieloletni wysiłek w ostatnich kilku latach został zauważony i uhonorowany tytułem „Organizacja ucząca się” w kategorii Mikro i Małe przedsiębiorstwa w województwie podlaskim.

Wdrożone autorskie programy dobrych praktyk: Planowanie i organizacja pracy, Uczenie się na błędach, Upowszechnianie wiedzy po odbytych szkoleniach przyniosły zaskakujące rezultaty, które uwieńczyły te zaszczytne wyróżnienia. Dzięki tym praktykom ułatwiliśmy naukę wszystkim pracownikom i świadomie przekształciliśmy Firmę UNICO w samodoskonalącą się organizację.

Zrównoważony rozwój

Jako firma odpowiedzialna wierzymy, że tworzenie odpowiedniego środowiska biznesowego optymalnie wpływa na łańcuch dostawców, produkcję, dystrybucję i zarządzanie tworząc spójną całość.

  Zrównoważony rozwój osiągamy min. przez:

 •   odpowiedzialne i zrównoważone kierowanie przedsiębiorstwem,
 •   zapewnienie bezpieczeństwa w procesach technologicznych, jakościowych,
 •   dbanie o zdrowie i higienę pracy pracowników,
 •   prowadzenie odpowiedzialnej gospodarki zarządzania odpadami,
 •   edukację w zakresie zdrowego odżywiania.