Klauzula informacyjna

Zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady UE 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO) informuję, iż:

1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest UNICO Polska Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka Komandytowa z siedzibą w Łomży, ul. Piłsudskiego 68, 18-400 Łomża (dalej jako UNICO), NIP: 718 213 81 26, REGON: 200793431.

2) Jeśli chce Pani/Pan zmienić zakres przetwarzanych przez nas danych, w tym wnieść sprzeciw lub cofnąć swoją zgodę, prosimy o wysłanie wiadomości na adres e-mail: kontakt@unico-poland.eu

3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu:

a. zawarcia, wykonania i kontynuacji umów kupna / sprzedaży towarów i usług oferowanych przez administratora

b. wykonania ciążących na administratorze obowiązków prawnych (w szczególności: wystawianie i przechowywanie faktur / dokumentów sprzedaży i innych dokumentów księgowych, rozpatrywanie reklamacji)

c. ustalenia, obrony i dochodzenia roszczeń

d. marketingu bezpośredniego

e. tworzenia zestawień, analiz i statystyk (na potrzeby wewnętrzne administratora)

f. weryfikacji wiarygodności płatniczej

g. przeprowadzenia rekrutacji wskazanej w ofercie pracy oraz do celów przyszłych rekrutacji

h. szeroko pojętej współpracy handlowej, na podstawie art.6 ust. 1 lit. a, b, c, d, e, f lub art.9 ust. 1 oraz ust. 2 lit. a, b, c, d, h, i, j – ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016r

4) administrator przetwarza dane osobowe na podstawie art. 6 ust.1 lit.f – przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora

5) odbiorcami Pana / Pani danych osobowych mogą być / będą: Poczta Polska, firmy kurierskie / transportowe, firmy zapewniające wsparcie IT dla administratora, a na żądanie Organy Państwowe walczące z oszustwami i nadużyciami.

6) Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres adekwatny i nie dłuższy od okresów zgodnych z aktualnie obowiązującymi przepisami prawa w poszczególnych obszarach przetwarzania danych osobowych

7) posiada Pani/Pan prawo do: żądania od administratora dostępu do danych osobowych; sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych osobowych; wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, przenoszenia danych lub cofnięcia zgody w dowolnym momencie.

8) ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.

9) podanie danych osobowych jest ustawowym warunkiem zawarcia umowy i jest dobrowolne, jednakże niepodanie danych w zakresie wymaganym przez administratora może skutkować niewykonaniem umowy. W pozostałych przypadkach opiera się na dobrowolnej zgodzie osoby udostępniającej swoje dane osobowe lub przepisach prawa (w szczególności ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016r. – RODO), jednakże niepodanie danych w zakresie wymaganym przez administratora może skutkować niemożliwością wykonania pracy.