Jakość i bezpieczeństwo

Kreowanie i wytwarzanie bezpiecznych produktów najwyższej jakości stanowi trzon działalności wpisany w misję i wizję naszej firmy. W trosce o naszych klientów i ich produkty, dbamy o najwyższą jakość składników produkcyjnych. Priorytetowe traktowanie kontroli jakości uczyniło z niej fundament naszej codziennej działalności.

Wdrożony i wciąż doskonalony system jakości oparty jest na międzynarodowych standardach IFS Food.

Nasz zespół dzięki cyklicznym szkoleniom z zakresu bezpieczeństwa żywności buduje głęboką świadomość odpowiedzialności za jakość wyrobów i usług. Nadzorujemy i monitorujemy procesy technologiczne, surowce oraz opakowania, a wysoką jakość naszych produktów zapewniamy poprzez analizę zagrożeń w całym procesie technologicznym.

Współpraca z dostawcami

Dostawcy surowców i towarów, z którymi nawiązujemy współpracę podlegają szczegółowej ocenie zarówno pod względem jakości oferowanych produktów jak i wdrożonych systemów jakościowych czy posiadanych certyfikatów.

Pozyskiwanie dostawców zapewniających najlepsze warunki zakupu w zakresie efektywności kosztowej oraz wysokiej jakości produkty to kluczowe elementy strategii naszego przedsiębiorstwa. Nasz system zatwierdzania dostawców, rozszerza ocenę jakości i ryzyka w łańcuchu dostaw również o kwestie społecznej odpowiedzialności biznesu.


Głównym celem jest tworzenie wiarygodnej, globalnej bazy najlepszych dostawców, których produkty stanowią gwarancję bezpieczeństwa dla konsumentów.

Certyfikaty

Czujemy się odpowiedzialni za jakość i bezpieczeństwo produktów, które oferujemy naszym klientom. Certyfikat standardów IFS Food potwierdzaja, że procesy produkcyjne są realizowane w sposób pozwalający spełnić najwyższe wymagania jakości, ale również wymagania prawne, etyczne i środowiskowe.


Jesteśmy odpowiedzialni zarówno za bezpieczeństwo własne, jak również innych, dlatego stawiamy na dobrą i rzeczową komunikację.

    Nowe procedury gwarantują:

  •   nieprzerwane funkcjonowanie przedsiębiorstwa,
  •   kontrolę i szybką reakcję w sytuacjach kryzysowych,
  •   gwarancję bezpieczeństwa - dbamy o siebie i o innych.