Jakość i bezpieczeństwo

Kreowanie i wytwarzanie bezpiecznych produktów najwyższej jakości stanowi trzon działalności wpisany w misję i wizję naszej firmy. W trosce o naszych klientów i ich produkty, dbamy o najwyższą jakość składników produkcyjnych. Priorytetowe traktowanie kontroli jakości uczyniło z niej fundament naszej codziennej działalności.

Wdrożony i wciąż doskonalony system jakości oparty jest na międzynarodowych standardach IFS Food.

Nasz zespół dzięki cyklicznym szkoleniom z zakresu bezpieczeństwa żywności buduje głęboką świadomość odpowiedzialności za jakość wyrobów i usług. Nadzorujemy i monitorujemy procesy technologiczne, surowce oraz opakowania, a wysoką jakość naszych produktów zapewniamy poprzez analizę zagrożeń w całym procesie technologicznym.

Współpraca z dostawcami

Dostawcy surowców i towarów, z którymi nawiązujemy współpracę podlegają szczegółowej ocenie zarówno pod względem jakości oferowanych produktów jak i wdrożonych systemów jakościowych czy posiadanych certyfikatów.

Pozyskiwanie dostawców zapewniających najlepsze warunki zakupu w zakresie efektywności kosztowej oraz wysokiej jakości produkty to kluczowe elementy strategii naszego przedsiębiorstwa. Nasz system zatwierdzania dostawców, rozszerza ocenę jakości i ryzyka w łańcuchu dostaw również o kwestie społecznej odpowiedzialności biznesu.


Głównym celem jest tworzenie wiarygodnej, globalnej bazy najlepszych dostawców, których produkty stanowią gwarancję bezpieczeństwa dla konsumentów.

Certyfikaty

Czujemy się odpowiedzialni za jakość i bezpieczeństwo produktów, które oferujemy naszym klientom. Certyfikat standardów IFS Food potwierdzaja, że procesy produkcyjne są realizowane w sposób pozwalający spełnić najwyższe wymagania jakości, ale również wymagania prawne, etyczne i środowiskowe.

Bezpieczeństwo COVID

Wprowadzenie ograniczeń i nowych zasad bezpieczeństwa w kraju
i na świecie wpłynęło na podjęcie przez firmę UNICO szczególnych działań. Aby zachować ciągłość funkcjonowania poszczególnych działów przedsiębiorstwa został wdrożony nowy pakiet procedur, chroniący pracowników oraz wszystkich którzy z nami współpracują. Wprowadzone obostrzenia mają bardzo wysoki priorytet i gwarantują utrzymanie najwyższego poziomu bezpieczeństwa.

Nad przebiegiem procesów oraz kontrolą wykonywanych procedur czuwa specjalnie powołany zespół specjalistów. Posiadają oni niezbędną wiedzę oraz stosowne instrukcje sanitarne, które pozwalają na podjęcie odpowiednich działań.


Jesteśmy odpowiedzialni zarówno za bezpieczeństwo własne, jak również innych, dlatego stawiamy na dobrą i rzeczową komunikację.

    Nowe procedury gwarantują:

  •   nieprzerwane funkcjonowanie przedsiębiorstwa,
  •   kontrolę i szybką reakcję w sytuacjach kryzysowych,
  •   gwarancję bezpieczeństwa - dbamy o siebie i o innych.